Magyar  Roamana  English  English 

Bine aţi venit pe pagina de web al Asociaţiei Proprietarilor şi Administratorilor de Păduri din Estul Transilvaniei!

APAPET- este persoană juridică şi funcţionează ca organizaţie profesională, autonomă, neguvernamentală şi apolitică a administratorilor şi proprietarilor de păduri din Estul Transilvaniei, reprezentând, susţinând şi apărându-le interesele economice, tehnice, comerciale şi sociale în relaţiile cu autorităţile publice şi cu alte persoane juridice şi fizice, pe plan naţional şi internaţional.

Începând cu anul 2012 APAPET are încheiat un acord de colaborare cu Asociaţia Administratorilor de Păduri din România (AAP) având ca scop colaborarea între cele două organizaţii pentru o apărare unitară şi reprezentare a intereselor administratorilor şi proprietarilor de fond forestier privat din România. APAPET participă activ în lucrările de pregătire/elaborare a  propunerilor/proiectelor de acte normative unde susţine interesele formelor asociative de proprietate specifice Estului Transilvaniei cum sunt composesoratele cât şi interesele ocoalelor silvice înfiinţate de către asocierile composesorale în scopul desfăşurării activităţii de gospodărire şi dezvoltare durabilă a fondului forestier aflat în administrarea/proprietatea membrilor asociaţi respectiv a conservării biodiversităţii şi de protecţie a florei şi faunei ocrotite ce se regăsesc în fondul forestier din proprietate/administrare.

Sperãm cã Vã putem oferi informatii utile despre activitatea APAPET cu ajutorul acestui site. Totodatã ne cerem scuze datoritã faptului cã site-ul este încã în constructie.

 

Presedinte,                                             Copresedinte,
Dr.ing. Melles Elõd                                  Ec. Tamás László