Magyar  Roamana  English  English 

Procedura privind rezolvarea reclamațiilor referitoare la Managementul Forestier FSC® (Forest Stewardship Council)

 

Reclamațiile de orice natură privind standardul de managementul forestier FSC® (inclusiv logo) se fac în atenția responsabilului management forestier FSC®, dr. ing. Melles Elod.

Modalitățile de înaintare a reclamațiilor sunt:

-          Prin fax la numărul: +40 266 363 221

-          Prin e-mail la adresa: apapet2012@gmail.com

-          Prin depunerea reclamației scrise direct la sediul Asociației și înregistrată în Registrul de Reclamații din str. Kossuth Lajos, nr. 36, Gheorgheni, jud. Harghita

Este obligatoriu ca reclamația să cuprindă datele de identificare ale reclamantului, precum numele, detaliile de contact (fax, e-mail și eventual adresa) la care dorește să primească răspunsul.

În momentul primirii, reclamaţia se înregistrează la Asociație şi primeşte număr de ordine, dat de către Secretariat din Registrul de Reclamații.

Reclamaţia se verifică de către persoana responsabilă sau de o comisie stabilită, dacă legislaţia în vigoare prevede altfel.

Comisia este alcătuită din:

• Responsabil FSC® (Melles Elod)

• Responsabilul membrului grupului de certificare vizat de reclamație.

O reclamație poate fi depusă în maxim 7 (șapte) zile calendaristice de la identificarea neconformităților față de procesul de certificare a managementului forestier FSC®.

La primirea reclamației, responsabilul management forestier FSC®, Melles Elod, confirmă către reclamant primirea acesteia. Toate reclamațiile se țin în formă printată la dosarul cu proceduri, înregistrări și evidențe FSC® pentru cel puțin 5 (cinci) ani de zile.

Termenul maxim de rezolvare a reclamațiilor este de 30 de zile. Pentru cazuri excepționale, termenul de soluționare este de 60 de zile, însă cu obligația motivării deciziei și anunțării în prealabil a reclamantului.

Răspunsul APAPET, cu modul de soluționare a reclamației, se va face prin aceeași modalitate în care a fost transmisă reclamația (telefonic, e-mail, fax, adresă scrisă).

Orice reclamație privind implementarea standardului FSC® pentru management forestier va fi rezolvată amiabil. Dacă o astfel de soluționare nu este posibilă sau reclamantul nu este mulțumit, acesta se poate adresa în continuare organismului de certificare care a emis certificatul prin intermediul reprezentantului acestuia..

Dacă nici în acest caz răspunsul primit de reclamant nu este considerat satisfăcător, acesta se poate adresa direct Persoanei de Contact FSC® Romania sau conducerii FSC® International aflata în Bonn, Germania (detalii de contact se regasesc la adresa www.fsc.org)