Magyar  Roamana  English  English 

Misiune A.P.A.P.E.T.

  APAPET promovează şi protejează interesele generale, economice, juridice, tehnice, comerciale a proprietarilor şi administratorilor de păduri din Estul Transilvaniei, la nivel naţional şi internaţional.

•Dezvoltarea durabilă a fondului forestier din proprietate/administrare;

•Reprezentarea intereselor composesoratelor şi proprietarilor privaţi de fond forestier cât şi ai administratorilor de fond forestier înfiinţate de asocierile composesorale;

•Îmbunătăţirea managementului pădurilor prin certificarea fondului forestier aflat în proprietatea/administrarea membrilor asociaţi şi coordonarea tehnică globală a acestui proces, în conformitate cu standardele internaţionale;

•Facilitarea realizării activităţilor comune de cercetare-dezvoltare în domeniul silviculturii, care să-şi aducă aportul în dezvoltarea şi conservarea fondului forestier din proprietate/administrare;

•Promovarea de proiecte pentru activităţi în vederea responsabilizării societăţii civile în tuilizarea judicioasă a resurselor forestiere (utilizarea de lemn şi produse din lemn cu provenienţă cunoscută, utilizarea lemnului din păduri certificate);

• Elaborarea unei strategii de dezvoltare regional a sectorului silvic pentru suprafeţele de păduri aflate în proprietatea/administrarea membrilor asociaţi.